Terms & Conditions


De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verlenen over SSSaeidi, en de diensten die wij verlenen.

De inhoud van de SSSaeidi website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan er geen aanspraak worden gemaakt (uitdrukkelijk of impliciet) op de juistheid en volledigheid van de inhoud op deze website of die van derden gekoppeld aan deze website.

De informatie op deze website impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging, verkoop of aankoop van aandelen in SSSaeidi.

Door gebruik te maken van deze website erkent u dat SSSaeidi in geen geval aansprakelijk is – voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving – voor schade (met inbegrip van bijzondere, indirecte of gevolgschade), ongeacht of dit gebaseerd is op contractenrecht of een onrechtmatige daad die voortvloeit uit of in verband staat met (a) de informatie op deze site of die van derden waarnaar gelinkt wordt vanuit deze website, en (b) de beschikbaarheid of prestaties van deze site.

De verschaffing van diensten en producten door SSSaeidi is onderhevig aan de algemene contractvoorwaarden van SSSaeidi voor diensten, waarvan een kopij kan worden afgeleverd op verzoek.

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Alle intellectuele eigendom van SSSaeidi (met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, patenten en emblemen) en merken in deze inhoud zijn eigendom van SSSaeidi. Het materiaal op deze website mag niet voor andere dan privédoeleinden worden gedownload, afgedrukt, aangepast, gewijzigd of gepubliceerd – in welke vorm ook – zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van SSSaeidi.